Mangarap Ka: Huwag Hihinto

Posted on Setyembre 8, 2009

0


Watch the video. Patungkol ito ng isang taong nangarap at nagtagumpay. Sa kabila na siya ay hindi nakatapos ng grade 1, nagawa niyang abutin ang mga bituin sa langit kapalit ng kaniyang pagpupunyagi.

QUOTE: “The whole world steps aside for the man (or woman) who knows where he (or she) is going.” -Anonymous

“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it!”

That’s it. If you think you are a loser… you are! If you think you are ugly… you are! If you think you will fail… you will!

But, the whole WORLD moves out of the way for the person who thinks, “I CAN!”

Advertisements
Posted in: Blog